Živočišná výroba

Navazujeme na dlouholetou tradici chovu skotu v obci Košťálov, kde provozujeme dvě střediska živočišné výroby. V prosinci 2014 jsme dokončili výstavbu odchovny mladého dobytka na Kamínce, kam naskladňujeme jalovičky z teletníků v Bělé a Košťálově ve věku kolem šesti měsíců a váze 200-250kg. Tímto krokem jsme docílili toho, že jalovice z obou podniků jsou ustájeny na jednom místě v nové, vzdušné a na lidskou sílu nenáročné stáji.

Průběžně se snažíme zlepšovat životní podmínky pro ustájený skot na všech střediscích (technologie, ošetřování, výživa). Budoucnost vidíme v prohlubování spolupráce se sousední sesterskou společností DS Agro Libštát s.r.o. a v zaměření se na kombinovanou živočišnou výrobu (tj. jak mléčná produkce, tak chov skotu bez tržní produkce).

Níže je přehled nejvýznamnějších změn, které jsme provedli:

Rok 2014

  • Dokončili jsme stavbu OMD na Kamínce
  • Instalovali jsme regulované větrání ve stáji K1 a K2
  • Pořídili jsme nové silo ke stáji K1

Rok 2015

  • Dokončili jsme venkovní výběh na Kamínce
  • Přestavěli jsme stáj K3 na volné ustájení krav bez tržní produkce mléka

Rok 2016

  • V rámci kooperace s DS Agro Libštát jsme část košťálovského základního stáda přesunuli do lepších prostor kravína v Libštátě (PKL)
  • Nejstarší košťálovská stáj (K1) byla zakonzervována