Živočišná výroba

Navazujeme na dlouholetou tradici chovu skotu v obci Košťálov, kde provozujeme dvě střediska živočišné výroby. V prosinci 2014 jsme dokončili výstavbu odchovny mladého dobytka na Kamínce, kam naskladňujeme jalovičky z teletníků v Bělé a Košťálově ve věku kolem šesti měsíců a váze 200-250 kg. Tímto krokem jsme docílili toho, že jalovice z obou podniků jsou ustájeny na jednom místě v nové, vzdušné a na lidskou sílu nenáročné stáji.

Průběžně se snažíme zlepšovat životní podmínky pro ustájený skot na všech střediscích (technologie, ošetřování, výživa). Budoucnost vidíme v prohlubování spolupráce se sousední sesterskou společností DS Agro Libštát s.r.o. a v zaměření se na kombinovanou živočišnou výrobu (tj. jak mléčná produkce, tak chov skotu bez tržní produkce).

Níže je přehled nejvýznamnějších změn, které jsme provedli:

Rok 2018

 • Rekonstrukce stáje K1 na ustájení suchostojných krav
 • Terénní úpravy na Kamínce
 • OMD Kamínka – vybudování vany na koupání a ošetření paznehtů jalovic

Rok 2017

 • Rekonstrukce přípravny stáje K3 na volné ustájení plemenného býka „Barnabáše“
 • Přidání 2 ks ventilátorů na K2 - snížení teploty na chlévě
 • Terénní úpravy na Kamínce
 • Vybudování a zřízení nového zdroje vody pro OMD. Hloubka vrtu 75 m. a součástí řádu je 8 m3 akumulační nádrž
 • Na pozemku v katastru Košťálova směrem na Lomnici byla vybudována nádrž (laguna) o objemu cca 4000 m3 na kejdu

Rok 2016

 • V rámci kooperace s DS Agro Libštát jsme část košťálovského základního stáda přesunuli do lepších prostor kravína v Libštátě PKL
 • Nejstarší košťálovská stáj K1 byla zakonzervována

Rok 2015

 • Dokončili jsme venkovní výběh na Kamínce
 • Přestavěli jsme stáj K3 na volné ustájení krav bez tržní produkce mléka

Rok 2014

 • Dokončili jsme stavbu OMD na Kamínce
 • Instalovali jsme regulované větrání ve stáji K1 a K2
 • Pořídili jsme nové silo ke stáji K1