Rostlinná výroba

Hospodaříme v podhůří Krkonoš na ploše bezmála 700ha (orná půda 342ha, TTP 328ha, tráva na orné půdě 12ha). Naším cílem je zajištění dostatečného množství kvalitního krmiva pro chov skotu a následně pro potřeby bioplynové stanice DS Agro Energie s.r.o. To vše s co nejlepšími ekonomickými výsledky a současně s co nejmenší ekologickou zátěží krajiny. To potvrzuje i fakt, že provádíme pravidelné rozbory půdy a šetrným způsobem dorovnáváme deficit živin.

V rámci zvýšení produktivity práce je nezbytná investice do modernizace techniky. Od roku 2014 jsme zakoupili například traktor John Deere 7530 Premium, stranový shrnovač píce Pöttinger TOP 812, lesní frézu FAO FAR 2.352 a traktorový návěs WTC aj.