Rostlinná výroba

Hospodaříme v podhůří Krkonoš na ploše bezmála 700ha (orná půda 342ha, TTP 328ha, tráva na orné půdě 12ha). Naším cílem je zajištění dostatečného množství kvalitního krmiva pro chov skotu a následně pro potřeby bioplynové stanice DS Agro Energie s.r.o. To vše s co nejlepšími ekonomickými výsledky a současně s co nejmenší ekologickou zátěží krajiny. To potvrzuje i fakt, že provádíme pravidelné rozbory půdy a šetrným způsobem dorovnáváme deficit živin.

V rámci zvýšení produktivity práce je nezbytná investice do modernizace techniky. Více k naší mechanizaci zde.