O nás

Společnost DS Agro Košťálov s.r.o. byla založena na podzim roku 2013. Partnery v této nově vzniklé firmě se stali pan Josef Chuchlík a ZD Košťálov a.s. Hlavním záměrem naší společnosti je intenzivní rostlinná i živočišná prvovýroba bez závislosti na dotacích s důrazem na zvýšení efektivity hospodaření, produktivity práce a zajištění optimálních podmínek pro pěstování plodin a chov skotu. Působíme v regionu s dlouholetou tradicí zemědělství, na území obcí Košťálov, Libštát, Kundratice, Bystrá nad Jizerou a Čikvásky. Provozujeme dvě střediska živočišné výroby s produkcí mléka (Košťálov a Libštát) a odchovnu mladého dobytka na Kamínce.

Se vstupem naší společnosti do provozů jsme provedli několik zásadních změn:

  • upustili jsme od pěstování některých komodit (hrách, oves, ječmen),
  • snažíme se hospodařit s minimální ekologickou zátěží půdy (pravidelné rozbory, dorovnání deficitu živin),
  • investujeme do modernizace majetku a budov (výstavba OMD na Kamínce, přestavba K3, úprava okolí areálů, čerpací stanice v areálu v Košťálově, plochy pro uskladnění senáže),
  • modernizujeme techniku,
  • zavádíme nový přístup k péči o skot a zajišťujeme lepší podmínky pro ustájení aj.

Jedním z našich cílů je postupné formování vztahů mezi DS Agro Košťálov a DS Agro Libštát (využití techniky, personální zajištění, výroba krmných směsí, výkrm býků apod.).