Informativní schůzka pro majitele pozemků

V sobotu 12. října 2013 proběhla v Mateřské škole v Kundraticích Informativní schůzka o nově založené společnosti DS Agro Koštálov s.r.o. Pozvání přijalo přes sto vlastníků pozemků. Během více než dvouhodinové schůzky bylo lidem představeno seskupení DS Holding a přiblíženy vize a cíle společnosti DS Agro Košťálov. Součástí byla i živá debata především o budoucích záměrech s rostlinnou a živočišnou výrobou. Tímto bychom chtěli poděkovat členům TJ Sokol Kundratice za přípravu a zajištění občerstvení po dobu konání akce.